Riigi Infosüsteemi Amet logo
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teostab nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus.

RIHA andmestik

Kõik RIHAsse, https://www.riha.ee kogutud andmed. Juurdepääs on piiratud ainult mitteavalikele isikuandmetele. Samuti on juurdepääs piiratud andmete RIHAsse kandmise masintoimingutele.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
API
JSON
RIHA masinliides OpenAPI (Swagger) vormingus
YAML
RIHA andmete JSON-skeem
JSON
RIHA masinliidese kasutamine, APIabi
html

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igas minutis
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2016/11/28
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/20
Peamine teema Valitsus ja avalik sektor
Kontakt nimi Riho Kerge
Kontakt Email riho.kerge@ria.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.