Riigikontroll logo
Riigikontroll on Eesti maksumaksja huvides tegutsev sõltumatu asutus, kelle ülesandeks on uurida, kuidas riik on maksumaksja raha kulutanud.

Riigikontrolli auditiaruanded

Riigikontroll on kättesaadavaks teinud PDF-formaadis auditiaruanded alates 1990. aastast, mis on avaldatud Riigikontrolli kodulehel ja mida on võimalik alla laadida. Auditiaruanded sisaldavad mh nii tabeleid kui ka jooniseid. Auditimaterjalide osas otsustatakse juurdepääs juhtumipõhiselt, s.t päringu korral hinnatakse igakordselt, kas andmete avalikustamine võib kahjustada riigi, auditeeritavate või kolmandate isikute huve.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Riigikontrolli auditiaruanded
PDF

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2019/06/07
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/06/07
Peamine teema Majandus ja rahandus
Kontakt nimi Igor Aljošin
Kontakt Email avaandmed@riigikontroll.ee
Kontakt telefon +372 640 0700

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.