Sotsiaalkindlustusameti statistika ja aruandlus

Sotsiaalkindlustusameti poolt avaldatud statistilised andmekogumid ja aruanded, mis hõlmavad järgmisi teemasid: - riikliku sotsiaalkindlustuse statistika ja aruanded, - tõendi A1 väljastamise statistika, - vanemahüvitise statistika. - pensionäride statistilised aruanded, - püsiva töövõimetuse ja puude ekspertiisi statistilised aruanded, - rehabilitatsiooniteenuse statistilised aruanded, - puudega inimeste statistika kohalike omavalitsuste lõikes.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Link Sotsiaalkindlustusameti veebilehel olevale andmestikule
XLSX, XLS

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/02/22
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/02/03
Peamine teema Elanikkond ja ühiskond
Kontakt nimi Sotsiaalkindlustusamet
Kontakt Email info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kontakt telefon 6121630

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.