Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR)

Siin on avaldatud sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) järgmised andmed: maakond, haldusasutus, riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid, toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes, riiklikult kehtestatud vajaduspõhise peretoetuse parameetrid, parameetri kehtivuse algus, parameetri kehtivuse lõpp, parameetri väärtus, parameetri mõõtühik.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
STARi kehtivad parameetrid (24.10.2019 seisuga)
XLSX
STARi kehtivad parameetrid (27.11.2017 seisuga)
XLSX
STARi kehtivad parameetrid (27.11.2017 seisuga)
CSV

Preview

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/02/10
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2015/02/10
Peamine teema Elanikkond ja ühiskond
Kontakt nimi STAR teenusetugi
Kontakt Email STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kontakt telefon 7943906

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.