Ujulad

Vee terviseohutuse infosüsteemi avaandmete komplekt. Veeproovide puhul esitatakse ainult avalikustamisele kuuluvad veeproovid. Veevärkide puhul esitatakse ainult järelevalve aluste veevärkide veeproovid. Veeallikate puhul esitatakse ainult kasutuses olevate veeallikate veeproovid. Veebileht: http://vtiav.sm.ee/?active_tab_id=A.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Ujulad
XML
Schema
XSD
Kirjeldus
PDF

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/02/18
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/19
Peamine teema Tervis
Kontakt nimi
Kontakt Email kesk@terviseamet.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.