Varavastased süüteod

Andmehulk sisaldab andmeid Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud varavastaste süütegude kohta. Avaldatavate andmete täpsemale kirjeldusele on viidatud täiendavate linkide all.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Süüteod üle-eelmise viie aasta kohta ZIP
ZIP
Süüteod üle-eelmise viie aasta kohta
CSV
Süüteod eelmise 5 aasta kohta ZIP
csv / zip
Süüteod eelmise 5 aasta kohta
CSV
Süüteod sellel ja eelmisel aastal ZIP
csv / zip
Süüteod sellel ja eelmisel aastal
CSV
Selgitused avaldatavate andmete kohta
HTML

Preview

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/11/15
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/10/21
Peamine teema Õigusemõistmine, õigussüsteem ja avalik turvalisus
Kontakt nimi Krista Rebane
Kontakt Email krista.rebane@politsei.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.