Politsei- ja Piirivalveamet logo
Politsei- ja Piirivalveamet on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkonnaks on avaliku korra kaitsmise, piirivalve- ning kodakondsuse- ja migratsiooni valdkonna, merepääste, lennupääste, merereostuse avastamise ning likvideerimise korraldamine.

Varavastased süüteod

Andmehulk sisaldab andmeid Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud varavastaste süütegude kohta. Avaldatavate andmete täpsemale kirjeldusele on viidatud täiendavate linkide all. Selgitused avaldatavate andmete kohta: https://www.politsei.ee/et/avaandmed

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Süüteod üle-eelmise viie aasta kohta ZIP
ZIP
Süüteod üle-eelmise viie aasta kohta
CSV
Süüteod eelmise 5 aasta kohta ZIP
csv / zip
Süüteod eelmise 5 aasta kohta
CSV
Süüteod sellel ja eelmisel aastal ZIP
csv / zip
Süüteod sellel ja eelmisel aastal
CSV
Andmete kasutamise seletuskiri
PDF

Preview

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal nädalal
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/11/15
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/18
Peamine teema Õigusemõistmine, õigussüsteem ja avalik turvalisus
Kontakt nimi Krista Rebane
Kontakt Email avaandmed@list.politsei.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.