Veekäitlejad

Vee terviseohutuse infosüsteemi avaandmete komplekt. Veeproovide puhul esitatakse ainult avalikustamisele kuuluvad veeproovid. Veevärkide puhul esitatakse ainult järelevalve aluste veevärkide veeproovid. Veeallikate puhul esitatakse ainult kasutuses olevate veeallikate veeproovid. Info veekäitlejate, nende poolt käideldavate veevärkide ning neist võetud proovide kohta. Veebileht: http://vtiav.sm.ee/?active_tab_id=A.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Veekäitlejad
XML
Schema
XSD
Kirjeldus
PDF

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/02/18
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/19
Peamine teema Tervis
Kontakt nimi
Kontakt Email kesk@terviseamet.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.