X-tee v6 teenuste monitooringu avaandmed

X-tee teenuste monitooringu andmed kogutakse X-tee keskuse (Riigi Infosüsteemi Amet, RIA) poolt kättesaadavatest Eesti X-tee liikmete turvaserveritest ja avaldatakse avaandmetena 10-päevase viitega päringu toimumise tegelikust ajast. Päringute toimumise kellaajad (requestInTs) on ümardatud tunni täpsusega, esitatud Unix-ajana (epoch-aeg). Andmetest on eemaldatud vaid asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud ning Julgeolekuasutuste seaduses (JAS) nimetatud asutuste andmed.

Kasutusjuhend

API juhend

Andmeväljad

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Toodangukeskkond (EE)
json, gzip
Testkeskkond (ee-test)
json, gzip
Arenduskeskkond (ee-dev)
json, gzip

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/12/01
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/02/11
Peamine teema Valitsus ja avalik sektor
Kontakt nimi Toomas Mölder
Kontakt Email toomas.molder@ria.ee
Kontakt telefon +372 666 8822; +372 55 22000

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.