X-tee teenuste kataloog

X-tee teenuste kataloog https://www.x-tee.ee/catalogue/ genereeritakse RIA teenuste monitooringu serveri poolt päringu getWsdl vastuste põhjal kõikidest X-tee alamsüsteemidest. Alamsüsteemid ikooniga Empty ei paku X-tee teenuseid ("methods": []). Alamsüsteemid ikooniga Error ei ole kas kättesaadavad RIA monitooringu serveri poolt või esines mingi muu viga ("subsystemStatus": "ERROR"). NB! 2020/01/06 seisuga on X-tee kataloog ajutine ja mittetäiuslik / poolik lahendus. RIA-l on projekti "X-tee teenusega liitumise ja liikmelisuse haldamise lihtsustamine" koosseisus loomisel keskkond, mille arenduse käigus on soov seda kataloogi täiendada funktsionaalsustega. Samuti on töös RIHA tuleviku kontseptsiooni visiooni uuendamine ja seal saab muuhulgas selgeks antud kataloogi võimalik paiknemine ja seos RIHA-ga.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Kõik alamsüsteemid koos teenuste kirjelduste ja WSDL-failidega, X-tee toodangukeskkond (EE)
JSON
Kõik alamsüsteemid koos teenuste kirjelduste ja WSDL-failidega, X-tee testkeskkond (ee-test)
JSON
Kõik alamsüsteemid koos teenuste kirjelduste ja WSDL-failidega, X-tee arenduskeskkond (ee-dev)
JSON

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/05/14
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/01/24
Peamine teema Valitsus ja avalik sektor
Kontakt nimi Toomas Mölder
Kontakt Email toomas.molder@ria.ee
Kontakt telefon +372 666 8822; +372 55 22000

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.