Avaliku sektori palgaandmed

Lisanud Keegan McBride / OKFEE 2020/02/19

Avaliku sektori palgaandmete rakendus võimaldab vaadata ja võrrelda riigi ja kohalike omavalitsuste ametiasutuste ametnike palku asutuste, struktuuriüksuste, ametikohtade jm kriteeriumide kaupa. Rakendus hõlmab andmeid aastatest 2014–2018, algandmed on koondanud ja avaldanud Rahandusministeerium avaliku teenistuse seaduse § 65 alusel. Algandmed avaandmete portaalis: https://opendata.riik.ee/andmehulgad/avaliku-sektori-palgad/


URL: https://okfn-rakendused.shinyapps.io/avaliku-sektori-palgaandmed-rakendus/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.