COVID-19 leviku ülemaailmne võrdlus

Lisanud BIIT 2020/04/08

Ülemaailmne informatsioon COVID-19 kohta on koondatud kokku, andmaks ülevaadet viiruse levikust.


URL: https://biit.cs.ut.ee/covid/#/trajectories

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.