Eesti Orienteerumise kaart

Lisanud Tarmo Klaar 2018/12/04

Eesti O-kaart on geneereeritud Maa-ameti avatud ruumiandmete ja OpenStreetMap andmete põhjal. Orieneerumiskaardi (ISOMi) sarnased leppemärgid ja kaardi on genereerinud Osport.ee teenuste jaoks Tarmo 2018 novembris.


URL: https://okaart.osport.ee/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.