Eestis registreeritud sõidukite statistika

Lisanud Maanteeamet 2020/03/11

Eesti sõidukite registris registreeritud aktiivsed (staatus "Registreeritud" või "Võõrandatud") sõidukid. Kuuluvus maakonna kaupa on vastutava kasutaja registreeritud elukoha (jur isiku puhul asukoha) maakond. Kui vastutav kasutaja puudub, siis vaadatakse omanikku. Kütuse liik on mootoritüübi järgi. Andmeid uuendatakse kord kuus.


URL: https://www.mnt.ee/et/ametist/statistika/soidukite-statistika

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.