Informatsioon Riigikogu liikmete kohta

Lisanud Johan Skytte poliitikauuringute instituut 2020/02/20

Käesolev rakendus pakub kiire võimaluse saada ülevaade praegustest Riigikogu liikmetest ja nende tegevusest. Informatsiooni saab järgneva kohta:

  • liikme elulugu (ametlik)
  • liikme elulugu (täiendatud)
  • osalus istungitel
  • küsimuste küsimine
  • kõnede pidamine
  • hääletamine
  • hääletamise kokkulangevus fraktsiooniga


URL: https://webapps.skytte.ut.ee/riigikogu_info/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.