Koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haigusjuhtumid Eestis

Lisanud BIIT 2020/04/08

Rakendus koondab endas informatsiooni COVID-19 kohta Eestis, ilmestades levikut Eesti-siseselt.


URL: https://biit.cs.ut.ee/covid/#/trajectories/Estonia

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.