Kuritegevus Eestis

Lisanud Diana Sokurova ja Linnet Puskar 2018/10/04

Tere! Teie ees on Tartu Ülikooli kursuse „Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine“ lõpuprojekt. Projekti eesmärgiks oli luua kaardirakendus, mis kujutaks mingi ajaperioodi jooksul Eestis asetleidnud kuritegevust ja seaduserikkumisi. Kaart on valmistatud Politsei- ja Piirivalveameti avaandmete põhjal, mida uuendatakse igal neljapäeval ning mis on saadaval siin: https://www2.politsei.ee/et/organisatsioon/analuus-ja-statistika/avaandmed.dot . Kaardi kasutamiseks tuleb määrata kaks kuupäeva, mille vahel toimunud sündmused kaardile kuvatakse. Seejärel tuleb valida, mis tüüpi süüteod kaardile kantakse: liiklusjärelvalve käigus avastatud süüteod; avaliku korra vastased ja avalikus kohas toime pandud varavastased süüteod; varavastased süüteod; kõik koos. Pärast seda saab valida kuvatavaid andmeid rikutud avaliku korra ja varavastase süüteo paragrahvi ning sõiduki liigi järgi. Kaardil kuvatud märgisele vajutades kuvatakse süüteoga seotud informatsioon. Asukohamärgistel kasutatud pildid pärinevad siit: https://fontawesome.com/ . Soovime Teile head kasutamist! Diana Sokurova ja Linnet Puskar


URL: https://andmeteadus2018.shinyapps.io/KuritegevusEestis/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.