Mahekaart

Lisanud Maa-Amet 2020/06/02

Maa-ameti, Põllumajandusameti ja Organic Estonia koostöös sündinud mahealade kaart, näitab liigirikkuse ja jätkusuutliku majanduse ala, sh puhta mahetoidu ja -toodete tootmise ning korjamise keskkonda.


URL: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mahekaart

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.