ProgeTiigri haridusasutused 2019

Lisanud HITSA 2020/05/18

Kaardil on toodud ära kõik haridusasutused, kes 2019.aastaks kuulusid ProgeTiigri programmi, s.o kes on saanud toetust seadmete soetamise taotlusvoorudest, kelle õpetajad on käinud tehnoloogiharidusalastel koolitustel, kelle õpilased on osalenud ProgeTiigri õpilaskonkurssidel, kus tehnoloogilise kirjaoskuse õpetamine lõimitakse igapäevase õppetööga ning kus viiakse läbi robootika, programmeerimise jm arvutiringe.


URL: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1I0QuF0TlgaGrJ6ISZGPqMVoYV14tDmKu&hl=en

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.