Puugikaart

Lisanud Tervise Arengu Instituut 2020/05/21

Kaardil on näha, milline on puugioht Eesti eri paikades. Info on kogunud TAI teadlased, kes ootavad nüüd ka tavakodanike sisendit, et kaart täpsemaks muuta ning aidata puugiohtlike piirkondade kaardistamisele kaasa.


URL: https://puugiinfo.ee/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.