Reisijate päritolu Tallinna Sadamas

Lisanud Tallinna Sadam 2020/04/06

Kaardirakendus, mis kuvab Tallinna Sadamat külastavate reisijate päritolu.


URL: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYzMjMxYjYtM2ZhMy00ZjQxLThhZmMtNzI5MmEzZjY4Njc4IiwidCI6IjNjNTcyZjcxLWM4MDgtNDY4NS1hYTAwLTJjYTU5YTExYzdlMiIsImMiOjh9

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.