TURBA

Lisanud Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut 2020/05/27

Turbauuringute andmaas kasutab geoteaduste infosüsteemi SARV (vt https://geocollections.info) relatsioonilist andmemudelit ning tehnilist infrastruktuuri, mis on välja arendatud Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis enam kui 10 a vältel, viimastel aastatel peamiselt Eesti teadustaristu teekaardi projekti Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik NATARC (https://natarc.ut.ee) raames. Infosüsteemi andmed ja e-teenused on majutatud tehnikaülikooli serveritesse. Infosüsteemi terviklik andmemudel on kättesaadav aadressil (https://schema.geocollections.info). Turbauuringute andmestiku talletamiseks on kasutusel järgmised peamised andeobjektid ja moodulid: ala (area), proovipunkt (site), proov (sample), analüüs (analysis), analüüsitulemused (analysis_results). Täiendavalt kasutatakse seotud mooduleid kirjanduse, asutuste ja isikute, laborite, analüüsimeetodite, failide jms info talletamiseks, kuvamiseks ja haldamiseks. Turbauuringute andmebaas kasutab täiendavalt veebipõhise kaardiserveri WMS teenuseid ruumiobjektide kuvamiseks, ning SARV-DOI rakendust (https://doi.geocollections.info) andmebaasi staatilise väljavõtte arhiveerimiseks. Peamine kasutajaliides turbauuringute andmete sirvimiseks ning päringuteks, aga ka andmete allalaadimiseks ja turbauuringute tutvustamiseks, on käesoleva projekti raames valminud turbauuringute andmebaasi veebirakendus TURBA: https://turba.geoloogia.info.


URL: https://turvas.geoloogia.info/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.