Tallinna Sadama reisijate statistika

Lisanud Tallinna Sadam 2020/04/06

Kuvatakse reisijate kohta statistilist infot, nt koguarv, kodakondsus, sugu ja vanus.


URL: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjQ3ZjYyMWItNDk0Yi00NmY5LTlkNmItYjIwODE3NWJlYzdlIiwidCI6IjNjNTcyZjcxLWM4MDgtNDY4NS1hYTAwLTJjYTU5YTExYzdlMiIsImMiOjh9

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.