Ajapaik

Lisanud MTÜ Eesti Fotopärand 2017/03/16

Ajapaik on ajaloolisele pildimaterjalile pühendatud ühisloomeplatvorm. Esimeseks ülesandeks on olnud kasutajate abiga ajaloolise pildimaterjali kaardistamine ehk asukohamärgendamine, et vanu pilte oleks võimalik otsida ja leida kaardipõhiselt, sõltumata piltide tekstilistest kirjeldustest. Lisaks on kasutajatel võimalik ajalooliste piltide kõrvale lisada kaasaegseid samade vaadete ülepildistusi. Lisaks on võimalik täpsustada piltide dateeringuid ning peagi saab märgendada ka piltidel olevaid inimesi. Ajapaigal on oma opendata API: opendata.ajapaik.ee


URL: https://ajapaik.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.