Riikliku alkoholiregistr

Lisanud Ingel-Brit Parmas 2018/11/01

Tegu on rakendusega, mis võimaldab kasutajal otsida tooteid riiklikku alkoholiregistrisse kantud jookide seast ning näha andmetel põhinevat statistikat. Registri pidamise eesmärk on korrastatud andmekogu loomine Eestis toodetava ja Eestisse toimetatava alkoholi kohta ja «Alkoholiseaduse» § 8 lõikes 1 määratud ülesannete täitmine. Rakendus loodi Tartu Ülikooli 2018. aasta kursuse Statistiline visualiseerimine ja andmeteadus raames.


URL: https://andmeteadus2018.shinyapps.io/alkoholiregister/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.