Apteekide kaart

Lisanud Ravimiamet 2019/12/22

Kaardil on Eesti üldapteegid lähtuvalt sellest, kas nad vastavad 01.04.2020 rakenduvatele nõuetele.


URL: https://apteegid.ravimiamet.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.