Autokoolide statistika

Lisanud Maanteeamet 2020/03/11

Sõidu- ja teooriaeksamite statistika autokoolide lõikes. Andmeid uuendatakse iga nädal.


URL: https://www.mnt.ee/et/ametist/statistika/autokoolide-statistika

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.