Eesti jahipiirkonnad

Lisanud Eesti Jahimeeste Selts 2020/04/29

Kaardirakendusel on välja toodud Eesti jahipiirkonnad. Iga jahipiirkonna kohta on ära toodud nimi, jahipiirkonna kasutaja esindaja koos kontaktandmetega.


URL: https://jahis.ejs.ee/kaart/limited

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.