Eesti kutsekoolid

Lisanud Innove SA 2020/06/03

Kutseharidust on võimalik omandada nii kutseõppeasutustes kui ka rakenduskõrgkoolides. 2017./2018. õppeaastal pakuvad kutseõpet 33 kutseõppeasutust ja 4 rakenduskõrgkooli. Lähtuvalt kooli omandivormist jagunevad kutseõppeasutused riigi-, munitsipaal- ja erakutseõppeasutusteks. Vali huvipakkuv kutseõppeasutus all olevalt kaardilt või otsi koole maakonna järgi.


URL: http://www.kutseharidus.ee/oppimisvoimalused/koolid/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.