Eesti parklad

Lisanud AS Ühisteenused 2020/05/20

Kaardil on kuvatud mitme Eesti linna parklad, parkimismajad ja parkimisautomaadid.


URL: https://www.parkimine.ee/parkimisinfo/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.