Eesti pinnase radooniriski kaart

Lisanud Eesti Geoloogiateenistus 2020/05/22

Käesoleva radooniriski kaardi koostamisel on kasutatud veidi enam kui 3000 väliuuringupunkti andmeid üle Eesti. Need uuringutulemused on kogunenud viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul Eesti Geoloogiakeskuse ja praeguse Eesti Geoloogiateenistuse poolt läbi viidud radoonimõõtmiste tulemusena. Ligikaudu pooled mõõtmistest on tehtud Keskkonnaministeeriumi, SA KIK ja omavalitsuste tellimusel ning rahastusel. Pooltel juhtudel on olnud tellijateks ja rahastajateks hoonete ehitajad.


URL: https://gis.egt.ee/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=638ac8a1e69940eea7a26138ca8f6dcd#detail

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.