Geoloogiafondi avalik teenus

Lisanud Eesti Geoloogiateenistus 2020/05/21

Geoloogiafondi avaliku teenuse otsingusüsteem võimaldab leida maapõue valdkonna uuringute aruandeid. Aruannetega saab tutvuda ja neid digiteeritud kujul (PDF, JPG, GIS- ja CAD-vormingud) alla laadida, samuti vaadata kaardil uuringualade asukohti. Rakendus on kolmes keeles ning kasutatav ka mobiilseadmetest.


URL: https://fond.egt.ee/fond/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.