Haridussilm

Lisanud Haridus- ja Teadusministeerium 2020/06/30

Haridusstatistika visuaalses keskkonnas Haridussilm on kättesaadavad erinevate haridus-, teadus- ja noortevaldkonna andmed umbisikustatud statistilisel kujul. Keskkond võimaldab koostada statistilisi aruandeid ning võrrelda haridusnäitajaid vajalikes lõigetes, võrrelda koole erinevate näitajate lõikes (taustaandmed, õppekeskkond, tulemused jne), mis omakorda aitavad paremini mõista koolide töö ulatust ja mitmekesisust. Päring koostatakse dünaamiliselt isiku enda poolt.


URL: https://www.haridussilm.ee/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.