Heatmap of the Estonian economy

Lisanud Andres Võrk 2019/09/06


URL: http://shiny.citis.ut.ee/avork/EstonianHeatmap/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.