Hundi küttimise ohjamisalad 2019

Lisanud Keskkonnaamet 2020/04/23

Eesti hundi küttimise ohjamisalad 2019.aasta seisuga.


URL: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IwvYXR6To_h8A8JgpFI0QVF6QRawxIN8&ll=58.61012304209273%2C24.985441000000037&z=7

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.