Inimkannatanutega liiklusõnnetuste statistika

Lisanud Maanteeamet 2020/03/15

Õnnetuste liigid kuvatakse valitud perioodide summana. Jalakäijaõnnetused sisaldavad otsasõite jalakäijale. Kokkupõrked sisaldavad sõidukite omavahelisi kokkupõrkeid. Ühesõidukiõnnetused sisaldavad sõiduki teelt väljasõite ja kokkupõrkeid takistusega. Muu liiklusõnnetuse all on ühistranspordis kukkumised, loomadele otsasõidud või segaste asjaoludega õnnetused. Õnnetused sisestatakse andmebaasi umbes 5 tööpäeva jooksul, sellest tingituna ei ole jooksva aasta numbrid alati vastavuses tegelikkusega. Hukkunute ja vigastatute andmed uuenevad pidevalt 30 päevase perioodi jooksul. Pärast seda on muudatused minimaalsed.


URL: https://www.mnt.ee/et/ametist/statistika/inimkannatanutega-liiklusonnetuste-statistika

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.