Konnade rändekohad

Lisanud Eestimaa Looduse Fond 2020/04/17

Kaardil on punasega tähistatud konnade rändekohad. See kaart on koostatud kodanikelt laekunud andmete põhjal ja sellel olev info ei ole teaduslikult tõestatud ega lõplikult ammendav.


URL: http://konnad.elfond.ee/tulemused

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.