Koroonakaart

Lisanud Keegan McBride, Harry Sild, Chris Thompson, Joonas Puura, OKEE 2020/03/24

Koroonakaart.ee on loodud Garage48 Hack the Crisis häkatonil , märtsis 2020. COVID-19 viirusega seotud info pärineb Terviseametilt , haldus- ja asustusandmed Maa-ametilt (versioon 20180901), demograafilised andmed Statistikaametilt.


URL: https://www.koroonakaart.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.