Loodusvaatluste andmebaasi kaardirakendus

Lisanud Keskkonnaagentuur 2020/07/13

Loodusvaatluste andmebaas on loodud loodushuvilistele õpilastele, õpetajatele, harrastajatele ja teadlastele. Andmebaasi saab sisestada andmeid lindude, imetajate, kalade, kahepaiksete, roomajate, putukate, taimede, sammalde ja samblike ning seente kohta. Võimalus on vaadata sisestatud liikide leiukohti kaardil, liikide levikut UTM ruutudena.


URL: http://loodus.keskkonnainfo.ee/lva_kaart/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.