Eesti majanduse kuine vaade

Lisanud Andres Võrk 2019/09/06

Uuendab automaatselt andmed Eurostati ja ESA andmebaasist ning Töötukassa ja Eesti Konjunktuuriinstituudi kodulehelt. EMTA koondandmed võetakse viimased üleslaetud andmed.


URL: http://shiny.citis.ut.ee/avork/Majandusekiirhinnang/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.