Ohuseire

Lisanud Eesti keskkonnauuringute keskus 2018/11/01

Õhukvaliteedi juhtimine tähendab läbi õhukvaliteedi seire (saasteainete mõõtmise) ja õhukvaliteedi modelleerimise saasteainete heite vähendamist asjakohaste meetmete rakendamise kaudu. Kogu Eestit hõlmava juhtimissüsteemi loomist finantseeriti Phare abiprojektiga EuropeAid/114968/D/S/EE „Eesti õhukvaliteedi juhtimissüsteemi loomine“ ja süsteem loodi Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kaasabil. Süsteem hõlmab hetkel üheksat erinevat õhukvaliteedi hajumismudelit, ühte lõhnamudelit ja ühte müramudelit. Veebilahenduse loomist finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


URL: http://www.ohuseire.ee/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.