Open Tartu (for smart citizens)

Lisanud Open Tartu kollektiiv 2017/01/16

Tegu on eri häkatonide käigus kodanikualgatuse korras loodud rakenduse prototüübiga, mis visualiseerib Tartu linna poolt tehtavate otsuste elutsüklit nende esitamisest kuni vastuvõtmiseni.

Kuna Tartu linn esialgu avaandmeid ei paku, siis põhineb rakendus dokumendiregistrist skriptide abil kraabitud andmetel (ingl kl scraped data). Rakenduse lähtekood on veebis vabalt kättesaadaval ning soovijad võivad seda edasi arendada elik mõnele teisele omavalitsusele kohandada.


URL: https://github.com/infoaed/opentartu

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.