Opener

Lisanud 2018/11/01

Opener.ee on avatud andmete algatus, et suurendada läbipaistvust avalike hangete, ettevõtete ja poliitiliste seoste vahel.


URL: http://opener.ee/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.