Tallinna operatiivinfo

Lisanud Tallinna linnavalitsus 2018/11/01

Asute Tallinna kaevetööloa ja tänava ajutise sulgemise loa ning teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde menetlemise infosüsteemi avalehel. Antud infosüsteem töötab alates 01.01.2014. Siin saate teha järgmisi toiminguid: 1. Otsida teateid teid huvitava piirkonna kohta. 2. Esitada infotellimust. 3. Taotleda kaevetööluba või tänava ajutise sulgemise luba.


URL: https://opinfo.tallinn.ee/kaart

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.