Päästestatistika kohalikele omavalitsustele

Lisanud Päästeamet 2020/07/10

Päästeameti tegevusi iseloomustav statistika kohalike omavalitsuste lõikes. Ülevaade erinevatest väljakutsete liikidest, tulekahjudes ja veeõnnetustes hukkunutestja teostatud kodunõustamistest. Andmed uuenevad kord aastas jaanuaris ja kuvatakse viimase 3 aasta kohta.


URL: https://public.tableau.com/profile/ron1622#!/vizhome/Omavalitsusteldnitajad/Omavalitsusteldnitajad

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.