Pokukaart 2020

Lisanud Pokumaa 2020/04/12

Rakenduses kuvatakse kõik sellel aastal Eestis leitud pokud ehk tarnad.


URL: https://kaart.regio.ee/pokuloendus/2020/#page_id=poku_info&poku_id=1586618765224343

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.