Riigiraha

Lisanud Rahandusministeerium 2018/11/15

Sellel lehel on avalikustatud valitsussektorisse kuuluvate üksuste raamatupidamise andmed perioodist 2004 kuni 2018 9 kuud (andmed seisuga 05.11.2018). Rakendus võimaldab analüüsida nende finantsseisu ning -tegevust.


URL: http://riigiraha.fin.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.