Riigiteenuste mõõdikulaud

Lisanud Risto Hinno 2018/03/30

Visualiseerib riigiteenuste APIs olevaid andmeid. 

Visualizes data from public service API.


URL: https://ristohinno.shinyapps.io/Riigiteenused_dashboard/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.