Sideteenuste veebikaart

Lisanud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 2020/04/29

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt loodud kaardirakendus sisaldab ajakohaseid andmeid interneti kättesaadavuse ja kiiruste kohta üle kogu Eesti. Kaardile on koondatud kokku Eesti suurimate sideoperaatorite andmed, mis võimaldab tuvastada sideteenuse turutõrke piirkonnad ning analüüsida detailselt sideteenuse katvust vabalt valitud piirkondades. Kaardi koostamise aluseks on võetud andmed, millega sideoperaator pakub vastava teenuse kättesaadavust tavahinnakirja alusel. Andmeid uuendatakse iga kvartali alguses.


URL: https://www.netikaart.ee/tsaApp/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.