Tallinna linna aadresstähiste nõuded

Lisanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet 2020/06/30

Kaardirakendus näitab tänavasiltidele ja majanumbritele kehtivaid värvilahendusi vastavalt Tallinna aadressitähiste nõuetele ja nõuete lisale (Tallinna Linnaplaneerimise Amet).


URL: http://tallinngis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fbd780aebf784b19b799a073ec3fb6cd

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.