Tallinna aluskaardi uuendus asumite kaupa

Lisanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet 2020/06/30

Kaardirakenduses näeb, millal on toimunud Tallinnas asumite täiskaardistused.


URL: http://tallinngis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c7c0c657a4094761a2496c10c927c299

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.